Använda glasfiberarmering

I vissa fall är det viktigt att använda glasfiberarmering vid läggning av microcement. Syftet är att säkerställa att sprickor och sprickbildningar inte överförs från befintligt underlag till det nya ytskiktet med microcement. 

Använd glasfiberarmering när befintligt underlag består av:

 • Sten
 • Kakel
 • Klinker
 • Skivmaterial som är skarvade
 • Underlag med sprickor
 • Underlag med risk för sprickbildning
 • Nyligen flytspacklat golv (kan ofta få sprickbildningar inom några veckor)

FYLLA UT KAKELFOGAR
Kakelfogar innebär nivåskillnader som måste jämnas ut innan glasfiberarmering läggs. Läs mer här

Instruktioner

 1. Innan läggning ska burkarna med Quartz Primer röras om i ett par minuter med en färg- eller maskinvisp.

 2. Fördela Quartz Primer över hela ytan med en spackelspade och tryck sedan dit glasfiberarmeringen. Glasfiberarmeringen ska hamna under eller i samma nivå som Quartz Primer, i en jämn nivå över hela ytan. Torktid är ca 3-4 timmar.

 3. När lagret med Quartz Primer och Fiberglass Mesh har torkat slipas ytan av så att den blir helt slät.

 4. Nu lägger du ytterligare ett lager med primer, denna gång utan glasfiberarmering och något tunnare. När även detta lager har torkat slipas ytan av så att den blir helt slät.

Klart! Nu kan du gå vidare till steg två i läggningsanvisningen för microcement.