Fylla ut kakelfogar

Microcement läggs i mycket tunna lager om endast 2-3 mm. Det innebär att eventuella nivåskillnader såsom t ex kakelfogar måste utjämnas innan primer och microcement läggs.

För detta ändamål används Quartz Primer för att fylla ut fogarna. Det går också självklart bra att använda ett fix, t ex Ardex A 46 tillsammans med t ex. Ardex P 51 primer. 

 

INFORMATION
Vissa tillverkare av microcement använder just microcement för att täcka fogar, vilket är fullt möjligt. Fix såsom Ardex A 46 ger dock samma resultat och är ett mer kostnadseffektivt sätt att jämna ut nivåskillnader.

Instruktioner

  1. Blanda fixet med vatten enligt tillverkarens anvisningar.
  2. Använd en spackelspade som verktyg och fördela ut fixetöver fogarna så att hela ytan får en jämn nivå.
    b2d0fd8263ba6a29c9d50bcc709f95c1890b968a8da776a916a77ae8fa7097c01571423063314

Klart! Vänta upp till 24 timmar tills fixet har torkat helt och fortsätt sedan med att lägga Quartz Primer och glasfiberarmering