Går det att lägga microcement på ett fuktigt golv eller vägg?

✔️Ja, produkter, primers, microcement och sealer kan utan problem läggas på ytor som har en lägre fuktkvot än 4%.

Är fuktkvoten högre än 4% finns risk att microcementen fläckvis kan börja "bubbla".

Exempel på för hög fuktkvot

Detta är ett exempel på en betongplatta med mycket hög fuktkvot, där microcement har lagts och det har bildats "bubblor".

https://docs.konkral.se/foton/bubblig-microcement.jpg

 

Generellt om fukt och hur man mäter fuktkvoten

Det går inte att se fuktkvoten i ett material. Det syns endast om fuktnivåerna blir så höga att det leder till kondens, missfärgningar, angrepp av mögel och röta, sprickbildningar, söndervittring m.m. Ibland kan det lukta unket eller så känns luften fuktig, men nivåerna kan vara höga utan att det syns. Vid fuktmätning mäts fuktkvoten i material.

Mätning av fuktkvot utförs med hjälp av en fuktkvotsmätare.

Vad är skillnaden mellan relativ fuktighet (RF) och fuktkvot

Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket. Fuktkvot är andelen fukt i materialet. Exempel: En betongplatta på 100 kg som innehåller 4 kg vatten har alltså en fuktkvot på 4%.