Går det att lägga microcement trots nivåskillnader?

✔️Ja, det går att lägga microcement trots nivåskillnader.

Microcement läggs i ett mycket tunt lager om endast 2-3 mm. Det innebär att eventuella underliggande nivåskillnader kommer att kvarstå om de inte jämnas ut innan microcementen läggs.

  • Vid mindre nivåskillnader såsom t ex kakelfogar, läs mer här
  • Vid större nivåskillnader, kontakta oss