Går det att lägga microcement utomhus?

✔️Ja det går att lägga microcement utomhus, men det finns några saker att tänka på.

Lämpliga underlag för att lägga microcement utomhus är:

  • Betong
  • Cementgolvmassa
  • Kakel & klinker

Underlaget måste vara helt och jämnt, bärkraftigt samt ha rätt lutning så att avrinning från t ex regnvatten kan ske på ett korrekt sätt. Normal krävs ca 1-2% lutning mot avlopp eller terräng.

Se till att underlaget är rent och genomtorrt med max 4% fuktkvot. Underlaget måste även vara säkrat med ett tätskikt för att förhindra tillskjutande fukt underifrån.


Bra att veta

När microcementen påförs bör temperaturen vara minst 5°C. Tänk på att torktiderna kan förändras beroende på luftfuktighet och temperatur. Väderskydda alltid runt ytan som beläggs med microcement.

Utomhus skall Sealer Extreme användas, som är en lösningsmedelsbaserad polyuretansealer speciellt utvecklad för utomhusbruk och tuffa miljöer.