Går det att minska torktiderna?

Det är möjligt att skynda på torkningsprocessen för Microcement Base, Microcement Sense och Quartz Primer om det skulle behövas.

Använd en eller flera fläktar för att cirkulera luften och påskynda torkprocessen. Temperaturen i rummet får ej överstiga 40 °C. Om du använder fläkt med värme se till att luften sprids i rummet och inte blåser direkt på microcementen.