Läggningsanvisning Microcement

Vägen till en snygg och välgjord yta i microcement går genom den här läggningsanvisningen, som är uppbyggd i steg.

Guiden förutsätter läggning med Microcement Base som ger ett råare uttryck. Vid läggning av Microcement Sense, läs specifika anvisningar.

Bra att veta

  • Vid läggning av microcement på ett golv med golvvärme måste denna stängas av minst 72 timmar i förväg. Läs mer här
  • Torktider i denna läggningsguide är baserade på 20 °C rumstemperatur och normal luftfuktighet. Vid högre luftfuktighet och lägre rumstemperatur ökar torktiden.

Innan du startar

  • Det är viktigt att du skyddar de ytor som inte ska få ett nytt ytskikt i microcement. Använd skyddspapp/skyddsplast och maskeringstejp. Det är rekommenderat att mellan varje lager primer, microcement och sealer byta maskeringstejp som fått stänk eller material på sig så att det inte fastnar. Material som torkat kan vara mycket svårt att få bort.

Förberedelser

Precis som vid läggning av kakel, klinker, tapet eller färg är det förberedande arbetet viktigt. De flesta problem som uppstår beror på att ytan inte har förberetts på rätt sätt.

Börja med att undersöka att hela ytan är i samma nivå. Eftersom microcement endast bygger 2-3 mm måste eventuella höjdskillnader åtgärdas innan microcementen läggs. Läs mer om nivåskillnader

Rengör ytan noggrant. Ta bort fläckar, olja, fetter och andra ämnen som kan försämra microcementens förmåga att fästa.

Steg 1 - Applicera primer

Genom att använda Quartz Primer säkerställs en god vidhäftningsförmåga för microcementen.

VIKTIGT

Vid läggning av microcement på nyligen flytspacklat golv, sten, kakel, klinker, laminat eller underlag med sprickor eller risk för sprickbildning ska glasfiberarmering användas. På detta sätt säkerställer vi att sprickor inte överförs från befintligt underlag till det nya ytskiktet med microcement. Läs mer här

Om förstärkning med glasfiberarmering inte krävs

Rör om i burkarna innehållandes Quartz Primer i ett par minuter med en färg- eller maskinvisp. Täck sedan hela ytan med primern. Använd slipstål eller en spackelspade. Torktid är ca 4-6 timmar. Om förstärkning med glasfiberarmering inte krävs


På underlag såsom laminat, betong m.m. kan istället Easy Primer rollas på. Se produktbladet för vidare instruktioner.

Steg 2 - Lägg första lagret microcement

Innan läggning ska burkarna med microcement röras om i ett par minuter med en färg- eller maskinvisp.

När den sedan tidigare primade ytan är helt torr kan första lagret microcement läggas.

För detta arbetet ska ett tunt slipstål av hög kvalitet och i rostfritt stål användas. Microcementen läggs i ett jämt lager med en tjocklek upp till 2 mm. Gör bestämda rörelser med ett lätt tryck när du applicerar. Torktid är ca 4 timmar.

Steg 3 - Slipa ytan

Använd en elektrisk slipmaskin med slippapper vars kornstorlek är P80-120. Slipa hela ytan inklusive vråer och områden som kan vara svåra att komma åt. Eventuellt kan du behöva en mindre slipmaskin för dessa områden.

När ytan känns len och det inte finns några uppenbara nivåskillnader är nästa steg att ta bort allt damm. Dammsug ytan och ta bort det sista dammet med hjälp av en lätt fuktad luddfri trasa.

Steg 4 - Lägg andra lagret microcement

Om steg 4 inte görs direkt efter steg 3, svep över ytan med en lätt fuktad luddfri trasa. Lägg andra lagret microcement på samma sätt som i steg 2 fast denna gången något tunnare, ca 1 mm i tjocklek.

TIPS
Ju fler gånger du går över samma yta med slipstålet desto mer flammighet och struktur skapas.

Steg 5 - Slipa ytan igen

Repetera processen från steg 3. Använd denna gång slippapper vars kornstorlek är P100-P180. Det här är sista steget innan applicering av sealer, gå därför över ytan en extra gång med handen och känn efter att du är nöjd med slipningen.

Steg 6 - Applicera Pre Sealer

Detta steg är valfritt. Pre Sealer är en vattenbaserad akrylprimer som används före påstrykning av Sealer Elite för att skapa optimal vidhäftning och gör att den färdiga ytan klarar av smuts och vatten ännu bättre. 

Skaka flaskan väl. Spädes med 10% vatten. Påförs i ett lager med en mikrofiberduk (rekommenderas), nylonroller eller liknande. Vänta 1-8 timmar fortsätt sedan med steg 7.

Steg 7 - Applicera sealer

Med Sealer Elite förseglas ytskiktet och blir lätt att städa och hålla rent. Använd alltid skyddskläder och andningsskydd. Säkerställ också att ytan är helt fri från damm och andra partiklar. Detta steg kan göras tidigast 12 timmar efter att sista lagret microcement applicerats.

Skaka flaskorna innehållandes komponent A och komponent B. Blanda 5 delar komponent A med 1 del komponent B och mixa med hjälp av en färg- eller maskinvisp i 2 minuter. Vänta 10 minuter och mixa sedan ytterligare 2 minuter.

Applicering görs med hjälp av en korthårig målarroller av mycket hög kvalitet – säkerställ innan så att rollern inte tappar fibrer. Applicera i ett tunt lager och undvik att få ränder.

Efter 4 timmar appliceras ytterligare ett lager av Sealer Elite på samma sätt som tidigare.

VIKTIGT
Läs produktbeskrivningen för Sealer Elite. Den innehåller ytterligare och mer detaljerad information om hur sealern ska hanteras och appliceras för bästa resultat