Microcement Retarder

Microcement RetarderProduktbeskrivning

Undvik för snabb härdning under till exempel varma förhållanden och andra tillfällen då längre arbetsbarhet och öppen-tid är önskvärt. I slutet av härdningsprocessen hårdnar  microcementen snabbt.

Påverkar ej microcementens konsistens och kan användas tillsammans med många andra tillsatsmedel.

Använd till fler produkter
Produkten är speciellt utvecklad för microcement från Konkral men fungerar utmärkt med andra fabrikat samt betong, flytspackel, cement, murbruk och puts.

Åtgång

Dosering 10-20 gram Microcement Retarder per 1 kg microcement.

Observera att egna tester alltid ska utföras för att uppnå optimal dosering beroende på lokala förhållanden och tillsatsmedel. Det går utmärkt att börja med minimala doseringen Microcement Retarder för att sedan öka utefter behov.

Anvisningar

  1. Skaka behållaren väl
  2. Dosera Microcement Retarder enligt ovan åtgång rakt ner i burken med microcement
  3. Rör om ordentligt med en maskinvisp

Klart!

Egenskaper / Information

Förpackningsstorlek Artikelnummer/EAN
250 gram xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Förvaring och hållbarhet

Förvaras frostfritt. Skulle produkten frysa återfår den sina egenskaper efter upptining och omrörning tills produkten är helt homogen.

Hållbar i 12 månader från tillverkningsdatum.

Säkerhet

Denna produkt är klassad som ”ofarlig”. Det är rekommenderat att använda normal skyddsutrustning. Läs igenom säkerhetsdatabladet innan användning.