Microcement läggs i mycket tunna lager om endast 2-3 mm. Det innebär att eventuella nivåskillnader såsom t ex kakelfogar måste utjämnas innan primer och microcement läggs.

För detta ändamål används Quartz Primer för att fylla ut fogarna. Det går också självklart bra att använda ett fix, t ex Ardex A 46 tillsammans med t ex. Ardex P 51 primer.

ℹ️ Vissa tillverkare av microcement använder just microcement för att täcka fogar, vilket är fullt möjligt. Quartz Primer eller fix såsom Ardex A 46 ger dock samma resultat och är ett mer kostnadseffektivt sätt att jämna ut nivåskillnader.


Instruktioner

  1. Fyll fogarna med Quartz Primer eller fix så att hela ytan får en jämn nivå.

Klart! Vänta upp till 24 timmar tills Quartz Primer har torkat helt och fortsätt sedan med att lägga Quartz Primer och glasfiberarmering.

Hittade du svaret?