Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå på respektive produktsida i webbutiken under fliken "Dokument".

Hittade du svaret?