Vad är maximal skikttjocklek för microcement respektive primer?

Microcement Base, Microcement Sense och Quartz Primer är avsedda att läggas i tunna lager, men kan dock läggas tjockare utan ökad risk för sprickbildningar. 

Hur tjocka lager som kan läggas beror på temperatur och luftfuktighet.

  • 2 mm vid hög rumstemperatur och låg luftfuktighet - vanligare på sommaren
  • 5 mm vid normal rumstemperatur (20-23°C) och normal luftfuktighet (20-40%)   .